Đề xuất hỗ trợ cách ly phòng chống COVID-19, đề phòng quá tải khu cách ly

Toàn cảnh cuộc họp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Toàn cảnh cuộc họp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Toàn cảnh cuộc họp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top