Đề xuất cách ly tại nhà với F1 nguy cơ thấp: Việc giám sát là rất cần thiết

Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top