Đề xuất cách ly khoảng 1.000 người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội

Nhiều người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội đi test nhanh COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội đi test nhanh COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội đi test nhanh COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lên top