Đề xuất Bộ Y tế phê duyệt 2 loại vaccine COVID-19 của Mỹ và Nga

Vaccine COVID-19 của Moderna là 1 trong 2 loại vừa được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna là 1 trong 2 loại vừa được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna là 1 trong 2 loại vừa được Bộ Y tế phê duyệt nhập khẩu. Ảnh: AFP
Lên top