Để tập trung đông khi xét nghiệm, Chủ tịch phường bị tạm đình chỉ công tác

Lên top