Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước phòng, chống COVID-19

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước. Ảnh minh họa: Quang Giang
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước. Ảnh minh họa: Quang Giang
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước. Ảnh minh họa: Quang Giang
Lên top