Đằng sau câu chuyện bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới "vừa khám, vừa khóc"

Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Đặng Thanh.
Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Đặng Thanh.
Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Đặng Thanh.
Lên top