Đang cách ly theo dõi COVID-19 có được hưởng bảo hiểm y tế cho bệnh khác?

Bệnh nhân khu cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Sơn Tùng
Bệnh nhân khu cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Sơn Tùng
Bệnh nhân khu cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top