Dân tập trung đông tiêm vaccine, địa phương nói do cơ sở thông báo sai

Người dân tập trung đông tại điểm tiêm vaccine COVID-19 ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: TT
Người dân tập trung đông tại điểm tiêm vaccine COVID-19 ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: TT
Người dân tập trung đông tại điểm tiêm vaccine COVID-19 ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: TT
Lên top