Đảm bảo tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 đủ thời gian

Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top