Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử vùng biên giới trong mùa dịch

Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đến thăm một chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực biên giới (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Đình Thi
Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đến thăm một chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực biên giới (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Đình Thi
Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đến thăm một chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực biên giới (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Đình Thi
Lên top