Đại học Thái Nguyên tặng 1.000 test xét nghiệm để phòng chống dịch COVID-19

Đại học Thái Nguyên tặng 1000 test xét nghiệm COVID-19 cho tỉnh Thái Nguyên.
Đại học Thái Nguyên tặng 1000 test xét nghiệm COVID-19 cho tỉnh Thái Nguyên.
Đại học Thái Nguyên tặng 1000 test xét nghiệm COVID-19 cho tỉnh Thái Nguyên.
Lên top