Đại diện Pfizer: "Không có một nguồn vaccine tư nhân nào là hợp pháp"

Lên top