Đã tốn hơn 3 tỉ đồng điều trị, bệnh nhân phi công đã có kích thích nhẹ

Lên top