Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 miễn phí, lấy nửa giá cho người nằm viện

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 miễn phí, lấy nửa giá cho người nằm viện. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 miễn phí, lấy nửa giá cho người nằm viện. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 miễn phí, lấy nửa giá cho người nằm viện. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top