Đà Nẵng: Xác định người sửa văn bản kết quả xét nghiệm COVID-19

Đà Nẵng xác định người sửa văn bản kết quả xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Văn bản bị sửa kết quả
Đà Nẵng xác định người sửa văn bản kết quả xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Văn bản bị sửa kết quả
Đà Nẵng xác định người sửa văn bản kết quả xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Văn bản bị sửa kết quả
Lên top