Đà Nẵng xác định một ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng

Đà Nẵng xác định một ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng xác định một ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng xác định một ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top