Đà Nẵng triển khai tiêm 22.400 liều vaccine COVID-19 đợt 3

Đà Nẵng  triển khai tiêm 22.400 liều vaccine COVID-19 đợt 3. Ảnh: TT
Đà Nẵng triển khai tiêm 22.400 liều vaccine COVID-19 đợt 3. Ảnh: TT
Đà Nẵng triển khai tiêm 22.400 liều vaccine COVID-19 đợt 3. Ảnh: TT
Lên top