Đà Nẵng triển khai thành công phẫu thuật nội soi cắt gan

Ê kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt gan nội soi. Ảnh: TT
Ê kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt gan nội soi. Ảnh: TT
Ê kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt gan nội soi. Ảnh: TT
Lên top