Đà Nẵng tôn vinh 58 y bác sĩ là “Thầy thuốc ưu tú”, “Toả sáng Blouse trắng"

Đà Nẵng tôn vinh 58 y bác sĩ là “Thầy thuốc ưu tú”, “Toả sáng Blouse trắng". Ảnh: Thanh Linh
Đà Nẵng tôn vinh 58 y bác sĩ là “Thầy thuốc ưu tú”, “Toả sáng Blouse trắng". Ảnh: Thanh Linh
Đà Nẵng tôn vinh 58 y bác sĩ là “Thầy thuốc ưu tú”, “Toả sáng Blouse trắng". Ảnh: Thanh Linh
Lên top