Đà Nẵng tạm dừng tiêm chủng tại các trạm y tế xã, phường, điểm dịch vụ

Các buổi tiêm chủng thường xuyên tại các Trạm Y tế xã, phường và tiêm chủng dịch vụ tại Đà Nẵng sẽ được tạm từng từ ngày 1.4
Các buổi tiêm chủng thường xuyên tại các Trạm Y tế xã, phường và tiêm chủng dịch vụ tại Đà Nẵng sẽ được tạm từng từ ngày 1.4
Các buổi tiêm chủng thường xuyên tại các Trạm Y tế xã, phường và tiêm chủng dịch vụ tại Đà Nẵng sẽ được tạm từng từ ngày 1.4
Lên top