Đà Nẵng sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn thành phố trong 5 ngày

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn thành phố trong 5 ngày. Ảnh: TT
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn thành phố trong 5 ngày. Ảnh: TT
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn thành phố trong 5 ngày. Ảnh: TT
Lên top