Đà Nẵng rà soát, xét nghiệm COVID-19 người nhập cảnh từ ngày 4.4 - 5.5

Đà Nẵng rà soát, xét nghiệm COVID-19 người nhập cảnh từ ngày 4.4 - 5.5. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng rà soát, xét nghiệm COVID-19 người nhập cảnh từ ngày 4.4 - 5.5. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng rà soát, xét nghiệm COVID-19 người nhập cảnh từ ngày 4.4 - 5.5. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top