Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nhiều biện pháp phòng chống lây lan dịch COVID-19
Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nhiều biện pháp phòng chống lây lan dịch COVID-19
Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nhiều biện pháp phòng chống lây lan dịch COVID-19
Lên top