Đà Nẵng: Không có chuyện người chưa tiêm không được ra đường sau 15.10

Đà Nẵng dự kiến phổ cập 1 mũi vaccine cho người dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng dự kiến phổ cập 1 mũi vaccine cho người dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng dự kiến phổ cập 1 mũi vaccine cho người dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top