Đà Nẵng khám, tầm soát tim bẩm sinh cho 34.000 trẻ

Đà Nẵng khám, tầm soát tim bẩm sinh cho 34.000 trẻ. Ảnh: Vĩnh Quý
Đà Nẵng khám, tầm soát tim bẩm sinh cho 34.000 trẻ. Ảnh: Vĩnh Quý
Đà Nẵng khám, tầm soát tim bẩm sinh cho 34.000 trẻ. Ảnh: Vĩnh Quý
Lên top