Đà Nẵng: Khai báo y tế điện tử, đảm bảo an toàn ngày toàn dân bầu cử

Người dân Đà Nắng sẽ khai báo y tế điện tử để đảm bảo an toàn ngày toàn dân bầu cử. Ảnh: TT
Người dân Đà Nắng sẽ khai báo y tế điện tử để đảm bảo an toàn ngày toàn dân bầu cử. Ảnh: TT
Người dân Đà Nắng sẽ khai báo y tế điện tử để đảm bảo an toàn ngày toàn dân bầu cử. Ảnh: TT
Lên top