Đà Nẵng huy động tất cả bệnh viện công, tư nhân điều trị bệnh nhân COVID-19

Đà Nẵng huy động tất cả bệnh viện bộ, tư nhân điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bệnh viện 199
Đà Nẵng huy động tất cả bệnh viện bộ, tư nhân điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bệnh viện 199
Đà Nẵng huy động tất cả bệnh viện bộ, tư nhân điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bệnh viện 199
Lên top