Đà Nẵng họp khẩn, nghiên cứu đề xuất hạn chế du khách đến từ vùng dịch

Đà Nẵng họp khẩn phòng chống dịch bệnh viêm phổi từ Trung Quốc
Đà Nẵng họp khẩn phòng chống dịch bệnh viêm phổi từ Trung Quốc
Đà Nẵng họp khẩn phòng chống dịch bệnh viêm phổi từ Trung Quốc
Lên top