Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sau kiểm soát dịch COVID-19

Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sau kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Trần Thuỳ
Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sau kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Trần Thuỳ
Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sau kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Trần Thuỳ
Lên top