Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Hoà Vang sau khi "sạch bóng" COVID-19

Đà Nẵng gải thể Bệnh viện dã chiến Hoà Vang sau khi "sạch bóng" COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng gải thể Bệnh viện dã chiến Hoà Vang sau khi "sạch bóng" COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng gải thể Bệnh viện dã chiến Hoà Vang sau khi "sạch bóng" COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top