Đà Nẵng điều tra dịch tễ 4 ca mắc COVID-19

Đà Nẵng thêm 9 ca COVID-19 mới, dịch tễ 4 ca chưa rõ. Ảnh: TT
Đà Nẵng thêm 9 ca COVID-19 mới, dịch tễ 4 ca chưa rõ. Ảnh: TT
Đà Nẵng thêm 9 ca COVID-19 mới, dịch tễ 4 ca chưa rõ. Ảnh: TT
Lên top