Đà Nẵng đề xuất chi 2,3 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân chạy thận năm 2020

Đà Nẵng đề xuất chi 2,3 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân chạy thậnnăm 2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng đề xuất chi 2,3 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân chạy thậnnăm 2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng đề xuất chi 2,3 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân chạy thậnnăm 2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top