Đà Nẵng đã 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Đà Nẵng đã 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh bệnh nhân được xuất viện
Đà Nẵng đã 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh bệnh nhân được xuất viện
Đà Nẵng đã 20 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh bệnh nhân được xuất viện
Lên top