Đà Nẵng: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim nguy kịch

Đà Nẵng cứu sông bệnh nhân bị dao đâm thủng tim nguy kịch. Ảnh: BVĐN
Đà Nẵng cứu sông bệnh nhân bị dao đâm thủng tim nguy kịch. Ảnh: BVĐN
Đà Nẵng cứu sông bệnh nhân bị dao đâm thủng tim nguy kịch. Ảnh: BVĐN
Lên top