Đà Nẵng công bố kế hoạch tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19

Đà Nẵng công bố đối tượng được tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 7 tới. Ảnh: TT
Đà Nẵng công bố đối tượng được tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 7 tới. Ảnh: TT
Đà Nẵng công bố đối tượng được tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 7 tới. Ảnh: TT
Lên top