Đà Nẵng có thêm trung tâm tiêm chủng vaccine dịch vụ

Bệnh viện 199 - Bộ Công an thành lập đơn vị tiêm chủng dịch vụ. Ảnh: TT
Bệnh viện 199 - Bộ Công an thành lập đơn vị tiêm chủng dịch vụ. Ảnh: TT
Bệnh viện 199 - Bộ Công an thành lập đơn vị tiêm chủng dịch vụ. Ảnh: TT
Lên top