Đà Nẵng cho phép phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng hoạt động từ 23.4

Các cơ sở y tế tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục kiểm soát tất cả những người ra vào bệnh viện dù được nới lỏng giãn cách xã hội từ 23.4. Ảnh: Thuỳ
Các cơ sở y tế tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục kiểm soát tất cả những người ra vào bệnh viện dù được nới lỏng giãn cách xã hội từ 23.4. Ảnh: Thuỳ
Các cơ sở y tế tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục kiểm soát tất cả những người ra vào bệnh viện dù được nới lỏng giãn cách xã hội từ 23.4. Ảnh: Thuỳ
Lên top