Đà Nẵng cảnh báo văn bản xét nghiệm COVID-19 dương tính giả mạo

Đà Nẵng cảnh báo văn bản xét nghiệm COVID-19 dương tính giả mạo. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cảnh báo văn bản xét nghiệm COVID-19 dương tính giả mạo. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cảnh báo văn bản xét nghiệm COVID-19 dương tính giả mạo. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top