Đà Nẵng cần tính phương án cho trận chiến chống COVID-19 tiếp theo

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Đà Nẵng cần tính phương án cho trận chiến chống COVID-19 tiếp theo. Ảnh: TT
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Đà Nẵng cần tính phương án cho trận chiến chống COVID-19 tiếp theo. Ảnh: TT
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Đà Nẵng cần tính phương án cho trận chiến chống COVID-19 tiếp theo. Ảnh: TT
Lên top