Đà Nẵng cách ly 18 người từng khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Qua rà soát, Đà Nẵng đang cách ly 18 người từng khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Qua rà soát, Đà Nẵng đang cách ly 18 người từng khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Qua rà soát, Đà Nẵng đang cách ly 18 người từng khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Lên top