Đà Nẵng: Bệnh nhân COVID-19 nhí xuất viện đúng ngày 1.6

Đà Nẵng có thêm 9 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, một bệnh nhi nhận quà 1.6. Ảnh: Hoà Vang
Đà Nẵng có thêm 9 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, một bệnh nhi nhận quà 1.6. Ảnh: Hoà Vang
Đà Nẵng có thêm 9 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, một bệnh nhi nhận quà 1.6. Ảnh: Hoà Vang
Lên top