Đà Nẵng: 3 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan Thẩm mỹ viện AMIDA xuất viện

3 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan Thẩm mỹ viện AMIDA, Đà Nẵng được xuất viện. Ảnh: TT
3 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan Thẩm mỹ viện AMIDA, Đà Nẵng được xuất viện. Ảnh: TT
3 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan Thẩm mỹ viện AMIDA, Đà Nẵng được xuất viện. Ảnh: TT
Lên top