Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 do quá tải bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện 199
250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 do quá tải bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện 199
250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 do quá tải bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện 199
Lên top