Đà Nẵng: 137 người về từ Hải Dương, Quảng Ninh âm tính SARS-CoV-2

137 người về từ Hải Dương, Quảng Ninh tại Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Trang
137 người về từ Hải Dương, Quảng Ninh tại Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Trang
137 người về từ Hải Dương, Quảng Ninh tại Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ: Thuỳ Trang
Lên top