Đã có hệ thống phần mềm quản lý nếu COVID-19 bùng phát trên diện rộng

TS Luyện Quốc Hải đang điều hành chạy thử nghiệm hệ thống phần mềm BioCovid. Ảnh: Thùy Linh
TS Luyện Quốc Hải đang điều hành chạy thử nghiệm hệ thống phần mềm BioCovid. Ảnh: Thùy Linh
TS Luyện Quốc Hải đang điều hành chạy thử nghiệm hệ thống phần mềm BioCovid. Ảnh: Thùy Linh
Lên top