Cứu sống bệnh nhân COVID-19 bị nhồi máu phổi "7 phần chết 3 phần sống"

Bệnh nhân G được cứu sống như một kì tích mới của các y bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân G được cứu sống như một kì tích mới của các y bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân G được cứu sống như một kì tích mới của các y bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: BVCC
Lên top