Cứu sống bệnh nhân COVID-19 Bắc Giang phổi bị tổn thương 80%

Bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều 7.9. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều 7.9. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều 7.9. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top