Cứu những sinh mạng "ngàn cân treo sợi tóc" vì COVID-19

Các bác sĩ đang cấp cứu cho một bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ đang cấp cứu cho một bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ đang cấp cứu cho một bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BVCC
Lên top