Cương quyết dừng hoạt động bệnh viện không an toàn phòng dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý kết luận tại cuộc họp. Ảnh: L.X.Hải
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý kết luận tại cuộc họp. Ảnh: L.X.Hải
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý kết luận tại cuộc họp. Ảnh: L.X.Hải
Lên top